Shri Sharda Bhavan Education Society's

Yeshwant Mahavidyalaya Nanded

NAAC Reaccredited at 'A'  Level(3rd Cycle) with 3.29 CGPA
College with Potential for Excellence (CPE) status
Best College Award by S.R.T.M. University, Nanded

List of Renowned Alumni of Yeshwant Mahavidyalaya Nanded

Sr. No.

Name of the Alumni

Working Place

1

Dr. Rameshwar T. Patil

Professor,Medical University,America

2

Dr.Manjusha V Shelke

Scientist, NCL,Pune

3

Dr.Shriram Kotkar

Director,Florontics Pharma,Pune

4

Dr.Sidhnath V Bhosle

Scientist,IICT,Hyderabad

5

Dr.N.B.Kondekar

Director,Vikalpa Pharma,Solapur

6

Dr.Vinod D Jadhav

GVK Pharma,Hyderabad

7

Dr. Kondaiah

Director,Ina Pharma,Hyderabad

8

Dr Dipak G Mhaisekar

Retired IAS,Mumbai

9

Dr Deelip G Mhaisekar

Ex Vice Chancellor,Nashik

10

Dr Kisan Hawal

BAMU Sub center,Osmanabad

11

Dr, B.S.Dawane

Professor, SRTMUN

12

Dr.Giribala Bondale

Dr BAMU,Aurangabad

13

Mr.Shivraj Motegaonkar

Educationalist

14

Dr.Shaikh Kabeer

Principal,Aurangabad

15

Dr Shivaji Shinde

Gynacologist,Nanded

16

Dr.Sahebrao More

Surgeon, Nanded

17

Mr Anil More

Ex Gazetted officer and actor

18

Dr Vithal Pawade

Politician

19

Mr.Satish Deshmukh

Ex Deputy Mayor,Nanded

20

Ad.Kashinath Dharmale

Advocate,Nanded court

21

Ad.Nilesh Pawade

Advocate,Nanded court

22

Ad.Rajkumar Bhosle

Advocate,Nanded court

23

Dr.Nilesh Deshmukh

Professor, SRTMUN

24

Dr.Vaijainta Patil

Professor, SRTMUN

25

Dr Avinash Puyed

Professor, SRTMUN

26

Dr.Abhijeet Bogle

Professor, SRTMUN

27

Dr.Ganpat Dak

Govt.Polytechnic college,Naded

28

Dr.K.G.Widekar

Ophthalmologist Nanded

29

Dr.S.V.Kuberkar

Ex Faculty, YMN

30

Dr.Y.B.Vibhute

Ex Faculty, YMN

31

Dr,S,S,Wadje

Ex Faculty, YMN

32

Dr.V.M.Gurav

Ex Faculty, YMN

33

Dr.N.E.Ambhore

Ex Faculty, YMN

34

Dr.P.A.Kulkarni

Ex Faculty, YMN

35

Dr.G.C.Badne

Ex Faculty, YMN

36

Dr.A.L.Wanule

Ex Faculty, YMN

37

Dr.D.M.Khandare

Ex Faculty, YMN

38

Dr A T Suryanshi

Ex Faculty, YMN

39

Dr Jagdish M Kadam

Poet and writer

40

Mr.G.R.Kinhalkar

Ex Faculty, YMN

41

Pushpa Jadhav

Ex Faculty, YMN

42

Mr K K Bhise

Ex Faculty, YMN

43

Mrs.P B Kinhalkar

Ex Faculty, YMN

44

Mr Ashok Terkar

Social workar

45

Mr Kailash Rathod

Social worker and educat

46

Mr Anand Chavan

Politician

47

Mr.P.V.Udgire

Ex Faculty, YMN

48

Mr.P.D Mane

Ex Faculty, YMN

49

Dr.N R Bhosale

IIB.Nnaded

50

Dr.Balaji chirde

Central Univrsity,Wardha

51

Dr.Durgesh Rawande

KKM,Manwat

52

Dr.Kishor G Huge

KKM,Manwat

53

Dr.Pandurang Chouthaiwale

Director,Wikalpa phrma,Solapur

54

Dr Santosh Chobe

Vice Principal,Nashik

55

Dr S G Konda

K J Somaiya college

56

Dr Jaman Angulwar

DSM,Latur

57

Dr.Ashok Karad

MGM,Ahmadpur

58

Dr Anil Jadhav

MGM,Ahmadpur

59

Dr Deshpande

Vaidnath college,Parali

60

Dr Sunil S Choudhare

Soygaon,Aurangabad

61

Dr.Milind Gaikwad

D Y Patil college,Pune

62

Dr Sonalika Pawar

Ferguson college,Pune

63

Dr Gopinath S Khansole

Battish shirala

64

Dr Ram Isankar

VNV,Amarawati

65

Mr Ravi Jojan

Adarsh college,Omerga

66

Dr.Yogesh D Mane

Shivaji college,Omerga

67

Dr Konale

Educationalist

68

Dr Nagesh Kalyankar

Educationalist

69

Dr Mahesh Mgar

Social worket

70

Mr Milind Bagate

PSI

71

Dr Mirzapure

Principal,Beed

72

Mr Sadashiv Patange

NWCMC

73

Dr Arvind Patil

Chandwad

74

Dr S B Patwari

LBS,Dharmabad

75

Dr Om Pawar

Kolhapur

76

Mr Madhav Puri

GST office,Nande

77

Dr V Raviprasad

Scientiest,IICT,Hyderabad

78

Mr.Santosh Wadhgir

Artist

79

Dr Girish RShendarkar

Principal,Pharmacy college,Nanded

80

Dr A T Shinde

Science College,Nanded

81

Dr Shivaji mirase

Pune

82

Dr Shivling Patil

SRTMUN

83

Dr Shubhangi Pawade

Shivaji college,Udgir

84

Dr  Sontakke

GSG College,Umarkhed

85

Dr Archana Mitke

GSG College,Umarkhed

86

Dr D.B Kdam

IGM,Nanded

87

Dr G S Bhopalkar

IGM,Nanded

88

Mr Sudhakar Telang

IAS,Pune

89

Dr T M Bhagat

GSG College,Umarkhed

90

Mr Sachin S tiwade

Bindu college,Bhokar

91

Dr Ravi Vidule

Loha

92

Dr.Madhav  Kendre

Loha

93

Dr B S Wadje

Jalkot

94

Dr Vivek Jadhav

Deogiri college,Aurangabad

95

Dr Waghmare

GSG College,Umarkhed

96

Dr Vikas Wankhede

GSG College,Umarkhed

97

Dr Namdev Watmurge

Director,Vikalpa pharma.Solapur

98

Mr.Manohar Aiylane

CA,Nanded

99

Mr.Vithal Patil

Politician

100

Mr Tanaji Hussekar

SRTMUN

101

Mr Sudhir Kumbhar

Mumbai

102

Mr.Ramesh Dolas

Mumbai

103

Dr Atmaram Arsule

Palam

104

Dr Sainath B Zangade

Palam

105

Dr Balwant Hote

Shivaji college,Udgir

106

Dr Anil Chidrawar

Vice Pricipal,Degloor

107

Dr Yogesh Nalwar

Sengaon

108

Dr Trimbak Kendre

Sengaon

109

Dr Mandawad

Shivaji college,Udgir

110

Dr Girish Pande

NSB College,Nanded

111

Dr Avinash Pawade

Adarsh college,Hingoli

112

Dr Sachin Kalme

Palam

113

Dr Shirish Deshpande

Pharma company,Nashik

114

Ku.Minakshi Pawar

NCL,Pune

115

Dr Ashwini Jakkawad

Naigaon

116

Dr Shiva Ambegawe

IISER,Bhopal

117

Dr Uma Hale

IIT,Mumbai

118

Mr Shankar Bhosle

PSI

119

Dr Archana Patil

DYSP

120

Dr S D Shinde

IGM,Nanded

121

Dr R B Patil

SCM,Ardhapur

122

Dr Sudam Jadhav

Kada

123

Mr Arvind B Kadam

RSC Latur

124

Mr Arun Chavan

Nilanga

125

Dr Punjab Waghmare

Pune

126

Dr Amol Kendale

Bangalore

127

Dr Balaji Selukar

Pune

128

Mr Sunil Jadhav

Nanded

129

Dr Archana Junne

Nanded

130

Dr B  K Narwate

Nashik

131

Dr Anchole

Hingoli

132

Dr Sanjay Bhagar

Thane

133

Dr Madhav Jadhav

Parbhani

134

Mr Anol Pawde

Pune

135

Dr Bhalchandra Pawar

Punes

136

Dr H K Chitte

Thane

137

Dr D D Mulajkar

Thane

138

Dr Sachin Narangale

SRTMUN

139

Dr Ramesh Dhondage

Kandhar

140

Dr Sushama Pallewad

Nanded

141

Dr Asif Pathan

Nanded

142

Mr Rameshwar More

Hadgaon

143

Dr Prashant Salwe

Pathardi

144

Anuradha Vardacharyalau

Nanded

145

Dr Pallawi CHAVAN

Purna

146

Dr Gajanan Kurundkar

Purna

147

Dr P.R Surve

Gangakhed

148

Dr Kamlakar Kanse

Principal, LBS Dharmabad

149

Dr P Y Nangarw

Naigaon

150

Dr Rinki Rizwani

Mumbai

151

Dr R D Barde

Purna

152

Dr Atul Page

Ahmadpur

153

Dr Umesh Byas

Nanded