News and Events

Sr.No. Information Download
06 विद्यार्थ्यांनी (Academic Bank of Credits)शैक्षणिक श्रेयांक बँकेचे खाते उघडण्याबाबत Click Here
07 हिवाळी-२०२२ परीक्षेकरिता आवेदन पत्र सादर करणे बाबत Click Here
08Skill Enhancment Course Notice for B.A,B.Com,B.Sc,Second Year Appeared Students Click Here
09Recounting Notice PG Student 2022-23 Click Here
10Recounting Notice IInd & IIIrd Year 2022-23 Click Here
11NCC Recruitment 2022-23 Click Here
12Recounting Notice Summer Exam-2022 Click Here
13B.Sc. FIRST YEAR, PRACTICAL TIME-TABLE 2022-23 Click Here
14कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकरिता महत्वाची सूचना Click Here
15Selfie with Flag Click Here
16Webinar on Vedic Mathematics by Department of Mathematics & Statistics,Thursday, August 4, 2022 at 11:00 AM Click Here
17पदवी तासिका २०२२-२३ वेळापत्रकारिता इथे क्लीक करा Click Here
03 Junior College Permanant Non Grant Teaching Advertise 2022-23 Click Here
18प्रवेश प्रक्रिया २०२२-२३ करीता इथे क्लीक करा Click Here
19Senior College Fix Pay Permanant Non Grant CHB Teaching Advertise 2022-23 Click Here
03 Junior College Permanant Non Grant Teaching Advertise 2022-23 Click Here
20उन्हाळी २०२२ पदव्युत्तर परीक्षेचे हॉल तिकीट व नो ड्युज बाबत Click Here
21C.H.B.Second Term Bill Format 2021-22 Click Here
22उन्हाळी २०२२ परीक्षेचे हॉल तिकीट व नो ड्युज बाबत Click Here
23उन्हाळी-२०२२ प्रात्यक्षिक परीक्षाबाबत Click Here
24Naac Sponsored Webinar-2022 Click Here
25Tender Notice(निविदा सूचना) Click Here
26उन्हाळी -२०२२ परीक्षेसाठी सादर करण्यात येणाऱ्या परीक्षा आवेदन पत्राच्या तारखेबाबत. Click Here
27यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला अंतर्गत आयोजित शिवजयंती निमित्त व्याख्यान Click Here
28उन्हाळी - २०२२ पदवी व पदव्युत्तर परीक्षा आवेदनपत्र सादर करण्याबाबत ( महाविद्यालयस्तरीय परिपत्रक) Click Here
29उन्हाळी - २०२२ पदवी व पदव्युत्तर परीक्षा आवेदनपत्र सादर करण्याबाबत ( विद्यापीठस्तरीय) Click Here
30Campus Placement Drive For College Student Click Here
31उन्हाळी -२०२२ सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत Click Here
32Participant Registration Form for Yeshwant Annual Youth Festival 2022 Click Here
33यशवंत ऑनलाइन वार्षिक युवक महोत्सव 2022 बाबत Click Here
34महत्वाचे परिपत्रक (परीक्षा प्राधान्य) Click Here
35Granted C.H.B. Bill format 2021-22 Click Here
36हिवाळी 2021 परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यानी द्यावयाचे संमतीपत्र (Regular व Backlog च्या विद्यार्थ्यानी वेगवेगळे फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे याची सर्व विद्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी) Click Here
37Notice Regarding Environmental Studies Classes Click Here
38Revised Circular Regarding Schedule of UG & PG Examination Forms For WINTER 2021 Exam. Click Here
39Campus placement drive for Student Click Here
40SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC),2021-22 REGISTRATION FORM Click Here
41विद्यार्थ्यांचे कोव्हीड - १९ चे लसीकरण करून घेण्याबाबत Click Here
42B.A.,B.Com.,B.Sc. Time Table 2021-2022 Click Here
43पी.एच.डी कोर्सवर्क परीक्षा फॉर्म भरणे बाबत Click Here
44महत्वाची सूचना "पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम शिष्यवृत्ती योजनेचे ऑनलाईन फॉर्म भरणे बाबत" Click Here
45महत्वाची सूचना 'विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ' (Student Aid Forum) Click Here
46कोवीड लसीकरण शिबीर आयोजनाबाबत Click Here
47कोव्हीड -१९ विद्यार्थी लसीकरण नावनोंदणी बाबत Click Here
48दि.२०. १०.२०२१ पासून सुरु होणाऱ्या नियमित वर्गाचे वेळापत्रक Click Here
49कोव्हीड -१९ विद्यार्थी लसीकरण नावनोंदणी बाबत Click Here
50पदवी व पदव्युत्तर वर्ग प्रवेशाबाबत महत्वाची सूचना Click Here
36नियमित वर्गात उपस्थित राहण्याची सूचना Click Here
37इयत्ता ११ वी व १२ वी कला, वाणिज्य व विज्ञान वर्गाच्या तासिका ऑफर्लाइन पद्धतीने सुरु करणे बाबत महत्वाची सूचना Click Here
38Imp.Notice Regarding Ph.D Coursework Click Here
39Cluster Time Table For B.A.Second Year Summer 2021 Exam Click Here
40Cluster Time Table For B.A.First Year Summer 2021 Exam Click Here

Website Designed By Yeshwant Mahavidyalaya, Nanded © 2022 Last Updated on