News and Events

Sr.No. Information Download
01B.A.,B.Com.,B.Sc. Time Table 2021-2022 Click Here
02पी.एच.डी कोर्सवर्क परीक्षा फॉर्म भरणे बाबत Click Here
03महत्वाची सूचना "पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम शिष्यवृत्ती योजनेचे ऑनलाईन फॉर्म भरणे बाबत" Click Here
04महत्वाची सूचना 'विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ' (Student Aid Forum) Click Here
05कोवीड लसीकरण शिबीर आयोजनाबाबत Click Here
06कोव्हीड -१९ विद्यार्थी लसीकरण नावनोंदणी बाबत Click Here
07दि.२०. १०.२०२१ पासून सुरु होणाऱ्या नियमित वर्गाचे वेळापत्रक Click Here
08कोव्हीड -१९ विद्यार्थी लसीकरण नावनोंदणी बाबत Click Here
09पदवी व पदव्युत्तर वर्ग प्रवेशाबाबत महत्वाची सूचना Click Here
10नियमित वर्गात उपस्थित राहण्याची सूचना Click Here
11इयत्ता ११ वी व १२ वी कला, वाणिज्य व विज्ञान वर्गाच्या तासिका ऑफर्लाइन पद्धतीने सुरु करणे बाबत महत्वाची सूचना Click Here
12Imp.Notice Regarding Ph.D Coursework Click Here
12Cluster Time Table For B.A.Second Year Summer 2021 Exam Click Here
13Cluster Time Table For B.A.First Year Summer 2021 Exam Click Here
14Cluster Time Table For B.Com First & Second Year Summer 2021 Exam Click Here
15APPLICATION FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR IN SENIOR COLLEGE (GRANT C.H.B./ FIX PAY & C.H.B.NON-GRANT) Click Here
16Cluster Time Table For B.Sc Second Year Summer 2021 Exam Click Here
17Cluster Time Table For B.Sc First Year Summer 2021 Exam Click Here
18Tender Form August-2021 Click Here
19शिष्यवृत्ती बाबत अत्यंत महत्वाची सूचना Click Here
20Cluster Time Table of M.A.First Year Sem I & Sem II Summer 2021 Exam Click Here
21ऑनलाईन पद्धतीने उन्हाळी -२०२१ परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता माहितीपर व्हिडीओ व माहिती पुस्तके (User Manual) बाबत तसेच ऑनलाईन / ऑफलाईन ऑपशन फॉर्म लिंक बाबत. Click Here
22पदवी अभ्यासक्रमाच्या तृतीय वर्षाच्या परीक्षेबाबत Click Here
23उन्हाळी २०२१ परीक्षेसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सुचना Click Here
24Student Aid Fund General List Click Here
25Convocation Ceremony of Summer-2020 Exam Invitation. Click Here
26Circular Submission of Application for SRTMU Best Campus School and SRTMU Young Teacher Researcher Award 2021-22. Click Here
27Cluster Summer Exam 2021 Time Table for B.Sc.F.Y.Sem I and II ( CBCS / NEW CBCS ) Click Here
28Cluster Summer Exam 2021 Time Table for B.Sc.S.Y.Sem III and IV ( CBCS / NEW CBCS ) Click Here
29Cluster Summer Exam 2021 Time Table for M.Sc. Computer Science ( Revised CBCS ,CBCS) Click Here
30Cluster Summer Exam 2021 Time Table for F.Y. B.Sc. Computer Science ( Revised CBCS ,CBCS & Revised ) Click Here
31Cluster Summer Exam 2021 Time Table for S.Y. B.Sc. Computer Science ( Revised CBCS ,CBCS & Revised ) Click Here
32Circular regarding change in mobile number and email address of students for Summer - 2021 Examinations. Click Here
33Imp Circular regarding revised schedule of Summer-2021 Exam. Click Here
34घड्याळी तासिका वरील प्राध्यापकांसाठी महत्वाची सूचना Click Here
35All B.Sc.First & Second Year Practical Time Table-Summer 2021 Exam Click Here
36Online Workshop On Psychosocial Support During Pandemic CrisisOnline Workshop On Psychosocial Support During Pandemic Crisis Click Here
37भारत सरकार शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना Click Here
38उन्हाळी -२०२१ सर्व अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक व कार्यपद्धती बाबत तातडीचे परिपत्रक Click Here
39उन्हाळी पदव्युत्तर परीक्षा - २०२१ करीता परीक्षा शुल्कासह आवेदनपत्र सादर करणे बाबत Click Here
40उन्हाळी पदवीधर परीक्षा - २०२१ करीता परीक्षा शुल्कासह आवेदनपत्र सादर करणे बाबत Click Here
41उन्हाळी परीक्षा - २०२१ करीता विद्यापीठाचे परिपत्रक Click Here
42YMN IT FEST 2021 Result Announcemnt Click Here
43Examination Program For First Year M.Sc.CM And IT Winter-2020 Click Here
44Examination Program For First Year M.Sc.Winter-2020 Click Here
45Examination Program For First Year M.Sc.Computer Science and Bitechnology Winter-2020 Click Here
46Gender Audit 2021 Click Here
47Examination Program For M.Sc.III-Sem & IV-Sem Winter-2020 Click Here
48हिवाळी -२०२० परीक्षा एम. ए. प्रथम वर्ष आणि एम. कॉम. प्रथम वर्ष वेळापत्रक Click Here
49Tender Notice Click Here
50हिवाळी-२०२०, पदवी, पदव्युत्तर (व्यावसायिक व अव्यावसायिक ) अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत Click Here
51पदव्युत्तर अंतिम वर्षाच्या हिवाळी परीक्षा 2020 बाबत Click Here
52Revised Imp. Circular reg. Change in date of examinations .Dt. 14/04/2021 Click Here
53प्रथम वर्ष एम.एस्सी. क्लस्टर कॉलेज हिवाळी -२०२० परीक्षा वेळापत्रक Click Here
54्रथम वर्ष एम.एस्सी. माहिती तंत्रज्ञान आणि एम.एस्सी संगणक व्यवस्थापन हिवाळी -२०२० परीक्षा वेळापत्रक Click Here
55लॉकडाऊन मुळे परीक्षांच्या तारखे मधील बदलाबाबत महत्वाची सूचना Click Here
56 हिवाळी-२०२० पदव्युत्तरअंतिम वर्ष परीक्षेसाठी संमतीपत्र Click Here
57लॉकडाऊन मुळे परीक्षांच्या तारखे मधील बदलाबाबत महत्वाची सूचना Click Here
58प्रथम वर्ष एम.एस्सी. संगणकशास्त्र, एम.एस्सी जैवतंत्रज्ञान आणि एम.ए. प्रथम वर्ष हिवाळी -२०२० परीक्षा वेळापत्रक Click Here
59विद्यार्थांसाठी हिवाळी परीक्षा -२०२० संदर्भात महत्वाची सूचना Click Here
60B.Sc.First Year Student List with Exam Seat Number Click Here
61B.Com.First Year Student List with Exam Seat Number Click Here
62B.A.First Year Student List with Exam Seat Number Click Here
63हिवाळी -२०२० परीक्षेच्या सुधारित वेळापत्रकाबाबत Click Here
64Selection List Under Student Aid Forum Click Here
65Imp. Circular Regarding Change in Schedule of Winter-2020 Exam to be conducted by Cluster Colleges Click Here
66Exam Timetable Winter 2020 Click Here
67Imp Notice Regarding Winter Exam 2020 Click Here
68Second Year Time Table B.Com Winter Exam 2020 Click Here
69College Level Online Offline Classes Revised Time Table For B.Sc.First,Second and Third Year Click Here
70Second Year Time Table Revised BSc Winter Exam 2020 Click Here
71महत्वाची सूचना 'विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ' (Student Aid Forum) Click Here
72Second Year Time Table BSc Computer Science Winter Exam 2020 Click Here
73Second Year Time Table BSc Biotechnology Winter Exam 2020 Click Here
74Second Year Time Table Revised Arts Winter Exam 2020 Click Here
75 विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करणे बाबत Click Here
76मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त डॉ. विलास पाटील यांचे 'मराठी भाषा काल, आज आणि उद्या' या विषयावर व्याख्यान Click Here
77यशवंत वार्षिक युवक महोत्सव २०२१ ( समारोप व पारितोषिक वितरण सोहळा ) Click Here
78Annual Youth Festival 2021-Day 5-Vocal-Musical Presentation WebEx Link Click Here
79Model Presentation Competition WebEx Link Click Here
80Poster Presentation Competitionदिनानिमित्त _Science and Technology WebEx Link Click Here
81Poster Presentation Competition_Humanities and Commerce WebEx Link Click Here
82Student Presentation Competition_Science Click Here
83Student Presentation Competition_Humanities and Commerce Click Here
84उन्हाळी २०२० परीक्षेत अनुत्तीर्ण (Fail but promoted to higher class)विद्यार्थ्यांचा परीक्षा आवेदनपत्रा बाबत Click Here
85Annual Youth Festival-2021 WebEx Meeting Link Click Here
86यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिवजयंती निमित्त व्याख्यान Click Here
87स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेडच्या उन्हाळी 2020 परीक्षेतील यशवंत महाविद्यालयाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांची यादी Click Here
88Circular Regarding Extended Schedule of UG Second and Third Year Examination Forms For WINTER 2020 Exam. Click Here
89Circular Regarding Extended Schedule of PG Second Year Examination Forms For WINTER 2020 Exam. Click Here
90Circular Regarding Notice of Winter 2020 Examinations Click Here
91श्रद्धेय डॉ. शंकररावजी चव्हाण स्मृती पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांची Click Here
92Important Notice Regarding College Level Prize Distribution Click Here
93Circular Regarding Schedule of UG Examination Forms For WINTER 2020 Exam. Click Here
94Circular Regarding Schedule of PG Examination Forms For WINTER 2020 Exam. Click Here
95यशोदीप २०२०-२१ बाबत महत्वाची सूचना Click Here
96Tenders 2020-21. Click Here
97SKILL ENHANCMENT OPTION FORM FOR B.A., B.Com, B.Sc. Seond Year Students. Click Here
98Circular Regarding Course of B.A. Final Year CGPA Pattern. Click Here
99PG SPOT ADMISSION LIST 2020-21. Click Here
100Circular reg. Postponement of Exam Dated 08/12/2020 examinations Summer 2020. Click Here
101पदवी आवेदनपत्र (Degree Form) सादर करणे बाबत Click Here
102Circular regarding the 23rd Convocation of University Click Here
103Imp. Circular regarding Exam. center for additional Examination Summer - 2020 Click Here
104PG Registration Cum Admission Schedule 2020-21. Click Here
105Examination Timetable of PG SUMMER 2020. Click Here
106Examination Timetable of UG SUMMER 2020. Click Here
107उन्हाळी परीक्षेबाबत महत्वाचे परिपत्रक. Click Here
108First Merit List PG DIPLOMA EMBEDDED SYSTEM DESIGN 2020-21. Click Here
109College level Time Table of Addition Examinations for backlog deprived students from Summer 2020 Exam. Click Here
110Circular reg. the conduct of Addition Examinations for deprived students from Summer 2020 Examinations. Click Here
111PG DIPLOMA COURSE IN ELECTRONICS/EMBEDDED SYSTEM DESIGN ** ADMISSIONS ARE OPEN HURRY UP NOW **. Click Here
112Imp. Circular Regarding UG & PG Summer Examinations 2020. Click Here
113उन्हाळी २०२० परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे संमतीपत्र कसे भरावे याची चित्रफीत Click Here
114अंतिम वर्षाच्या बॅकलॉग विद्यार्थ्यांचे परीक्षा आवेदनपत्र Click Here
115उन्हाळी २०२० परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे संमतीपत्र Click Here
116Councelling schedule for XI Sci Vocational Subjects 09 Sept 2020 Click Here
117Counceling schedule for XI Sci Vocational Subjects 08 Sept 2020 Click Here
118Councelling schedule for XI Sci Vocational Subjects 07 Sept 2020 Click Here
119B.Com. First Year Spot Admission list Click Here
120B.Com. FY Admission important information Click Here
121B.Sc FY (Non Grant) List Click Here
122B.A. FY (Non Grant) List Click Here
123XI Commerce (Non Grant) Second Merit List Click Here
124XI Science (Non Grant) First Merit list Click Here
125XI Arts Third Merit List Click Here
126XI Commerce Third Merit list Click Here
127XI Science Third Merit List Click Here
128XI Arts Second Merit list Click Here
129XI Commerce Second Merit List Click Here
130XI Science Second Merit list Click Here
131B.Com. FY Second Merit List Click Here
132Important notice regarding UG Admission 2020-21Click Here
133XI Arts General Merit List Click Here
134XI Commerce General Merit ListClick Here
135XI Science General Merit List Click Here
136B.A./B.COM/B.Sc./B.Sc.(CS)/B.Sc.(BT) FIRST MERITLIST For Year 2020-21Click Here
137B.A./B.COM/B.Sc. GENERAL MERITLIST For Year 2020-21 Click Here
138XIth Class Registration date Extended For Year 2020-21Click Here
139For Admission Schedule B.A./B.COM/B.Sc. Click Here
140Registrations 2020-21Click Here
141Research Center Inspection Report Click Here
142XI Science ResultClick Here

Website Designed & Developed by Nitin A. Naik © 2021 Last Updated on For More Contact : 9112288851