News and Events

Sr.No. Information Download
08उन्हाळी २०२१ परीक्षेसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सुचना Click Here
09Student Aid Fund General List Click Here
10Convocation Ceremony of Summer-2020 Exam Invitation. Click Here
11Circular Submission of Application for SRTMU Best Campus School and SRTMU Young Teacher Researcher Award 2021-22. Click Here
12Cluster Summer Exam 2021 Time Table for B.Sc.F.Y.Sem I and II ( CBCS / NEW CBCS ) Click Here
13Cluster Summer Exam 2021 Time Table for B.Sc.S.Y.Sem III and IV ( CBCS / NEW CBCS ) Click Here
14Cluster Summer Exam 2021 Time Table for M.Sc. Computer Science ( Revised CBCS ,CBCS) Click Here
15Cluster Summer Exam 2021 Time Table for F.Y. B.Sc. Computer Science ( Revised CBCS ,CBCS & Revised ) Click Here
16Cluster Summer Exam 2021 Time Table for S.Y. B.Sc. Computer Science ( Revised CBCS ,CBCS & Revised ) Click Here
17Circular regarding change in mobile number and email address of students for Summer - 2021 Examinations. Click Here
18Imp Circular regarding revised schedule of Summer-2021 Exam. Click Here
19घड्याळी तासिका वरील प्राध्यापकांसाठी महत्वाची सूचना Click Here
20All B.Sc.First & Second Year Practical Time Table-Summer 2021 Exam Click Here
21Online Workshop On Psychosocial Support During Pandemic CrisisOnline Workshop On Psychosocial Support During Pandemic Crisis Click Here
22भारत सरकार शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना Click Here
23उन्हाळी -२०२१ सर्व अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक व कार्यपद्धती बाबत तातडीचे परिपत्रक Click Here
24उन्हाळी पदव्युत्तर परीक्षा - २०२१ करीता परीक्षा शुल्कासह आवेदनपत्र सादर करणे बाबत Click Here
25उन्हाळी पदवीधर परीक्षा - २०२१ करीता परीक्षा शुल्कासह आवेदनपत्र सादर करणे बाबत Click Here
26उन्हाळी परीक्षा - २०२१ करीता विद्यापीठाचे परिपत्रक Click Here
27YMN IT FEST 2021 Result Announcemnt Click Here
28Examination Program For First Year M.Sc.CM And IT Winter-2020 Click Here
29Examination Program For First Year M.Sc.Winter-2020 Click Here
30Examination Program For First Year M.Sc.Computer Science and Bitechnology Winter-2020 Click Here
31Gender Audit 2021 Click Here
32Examination Program For M.Sc.III-Sem & IV-Sem Winter-2020 Click Here
33हिवाळी -२०२० परीक्षा एम. ए. प्रथम वर्ष आणि एम. कॉम. प्रथम वर्ष वेळापत्रक Click Here
34Tender Notice Click Here
35हिवाळी-२०२०, पदवी, पदव्युत्तर (व्यावसायिक व अव्यावसायिक ) अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत Click Here
36पदव्युत्तर अंतिम वर्षाच्या हिवाळी परीक्षा 2020 बाबत Click Here
37Revised Imp. Circular reg. Change in date of examinations .Dt. 14/04/2021 Click Here
38प्रथम वर्ष एम.एस्सी. क्लस्टर कॉलेज हिवाळी -२०२० परीक्षा वेळापत्रक Click Here
39्रथम वर्ष एम.एस्सी. माहिती तंत्रज्ञान आणि एम.एस्सी संगणक व्यवस्थापन हिवाळी -२०२० परीक्षा वेळापत्रक Click Here
40लॉकडाऊन मुळे परीक्षांच्या तारखे मधील बदलाबाबत महत्वाची सूचना Click Here
41 हिवाळी-२०२० पदव्युत्तरअंतिम वर्ष परीक्षेसाठी संमतीपत्र Click Here
42लॉकडाऊन मुळे परीक्षांच्या तारखे मधील बदलाबाबत महत्वाची सूचना Click Here
43प्रथम वर्ष एम.एस्सी. संगणकशास्त्र, एम.एस्सी जैवतंत्रज्ञान आणि एम.ए. प्रथम वर्ष हिवाळी -२०२० परीक्षा वेळापत्रक Click Here
44विद्यार्थांसाठी हिवाळी परीक्षा -२०२० संदर्भात महत्वाची सूचना Click Here
45B.Sc.First Year Student List with Exam Seat Number Click Here
46B.Com.First Year Student List with Exam Seat Number Click Here
47B.A.First Year Student List with Exam Seat Number Click Here
48हिवाळी -२०२० परीक्षेच्या सुधारित वेळापत्रकाबाबत Click Here
49Selection List Under Student Aid Forum Click Here
50Imp. Circular Regarding Change in Schedule of Winter-2020 Exam to be conducted by Cluster Colleges Click Here
51Exam Timetable Winter 2020 Click Here
52Imp Notice Regarding Winter Exam 2020 Click Here
53Second Year Time Table B.Com Winter Exam 2020 Click Here
54College Level Online Offline Classes Revised Time Table For B.Sc.First,Second and Third Year Click Here
55Second Year Time Table Revised BSc Winter Exam 2020 Click Here
56महत्वाची सूचना 'विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ' (Student Aid Forum) Click Here
57Second Year Time Table BSc Computer Science Winter Exam 2020 Click Here
58Second Year Time Table BSc Biotechnology Winter Exam 2020 Click Here
59Second Year Time Table Revised Arts Winter Exam 2020 Click Here
60 विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करणे बाबत Click Here
61मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त डॉ. विलास पाटील यांचे 'मराठी भाषा काल, आज आणि उद्या' या विषयावर व्याख्यान Click Here
62यशवंत वार्षिक युवक महोत्सव २०२१ ( समारोप व पारितोषिक वितरण सोहळा ) Click Here
63Annual Youth Festival 2021-Day 5-Vocal-Musical Presentation WebEx Link Click Here
64Model Presentation Competition WebEx Link Click Here
65Poster Presentation Competitionदिनानिमित्त _Science and Technology WebEx Link Click Here
66Poster Presentation Competition_Humanities and Commerce WebEx Link Click Here
67Student Presentation Competition_Science Click Here
68Student Presentation Competition_Humanities and Commerce Click Here
69उन्हाळी २०२० परीक्षेत अनुत्तीर्ण (Fail but promoted to higher class)विद्यार्थ्यांचा परीक्षा आवेदनपत्रा बाबत Click Here
70Annual Youth Festival-2021 WebEx Meeting Link Click Here
71यशवंत प्रबोधन व्याख्यानमाला समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिवजयंती निमित्त व्याख्यान Click Here
72स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेडच्या उन्हाळी 2020 परीक्षेतील यशवंत महाविद्यालयाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांची यादी Click Here
73Circular Regarding Extended Schedule of UG Second and Third Year Examination Forms For WINTER 2020 Exam. Click Here
74Circular Regarding Extended Schedule of PG Second Year Examination Forms For WINTER 2020 Exam. Click Here
75Circular Regarding Notice of Winter 2020 Examinations Click Here
76श्रद्धेय डॉ. शंकररावजी चव्हाण स्मृती पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांची Click Here
77Important Notice Regarding College Level Prize Distribution Click Here
78Circular Regarding Schedule of UG Examination Forms For WINTER 2020 Exam. Click Here
79Circular Regarding Schedule of PG Examination Forms For WINTER 2020 Exam. Click Here
80यशोदीप २०२०-२१ बाबत महत्वाची सूचना Click Here
81Tenders 2020-21. Click Here
82SKILL ENHANCMENT OPTION FORM FOR B.A., B.Com, B.Sc. Seond Year Students. Click Here
83Circular Regarding Course of B.A. Final Year CGPA Pattern. Click Here
84PG SPOT ADMISSION LIST 2020-21. Click Here
85Circular reg. Postponement of Exam Dated 08/12/2020 examinations Summer 2020. Click Here
86पदवी आवेदनपत्र (Degree Form) सादर करणे बाबत Click Here
87Circular regarding the 23rd Convocation of University Click Here
88Imp. Circular regarding Exam. center for additional Examination Summer - 2020 Click Here
89PG Registration Cum Admission Schedule 2020-21. Click Here
90Examination Timetable of PG SUMMER 2020. Click Here
91Examination Timetable of UG SUMMER 2020. Click Here
92उन्हाळी परीक्षेबाबत महत्वाचे परिपत्रक. Click Here
93First Merit List PG DIPLOMA EMBEDDED SYSTEM DESIGN 2020-21. Click Here
94College level Time Table of Addition Examinations for backlog deprived students from Summer 2020 Exam. Click Here
95Circular reg. the conduct of Addition Examinations for deprived students from Summer 2020 Examinations. Click Here
96PG DIPLOMA COURSE IN ELECTRONICS/EMBEDDED SYSTEM DESIGN ** ADMISSIONS ARE OPEN HURRY UP NOW **. Click Here
97Imp. Circular Regarding UG & PG Summer Examinations 2020. Click Here
98उन्हाळी २०२० परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे संमतीपत्र कसे भरावे याची चित्रफीत Click Here
99अंतिम वर्षाच्या बॅकलॉग विद्यार्थ्यांचे परीक्षा आवेदनपत्र Click Here
100उन्हाळी २०२० परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे संमतीपत्र Click Here
101Councelling schedule for XI Sci Vocational Subjects 09 Sept 2020 Click Here
102Counceling schedule for XI Sci Vocational Subjects 08 Sept 2020 Click Here
103Councelling schedule for XI Sci Vocational Subjects 07 Sept 2020 Click Here
104B.Com. First Year Spot Admission list Click Here
105B.Com. FY Admission important information Click Here
106B.Sc FY (Non Grant) List Click Here
107B.A. FY (Non Grant) List Click Here
108XI Commerce (Non Grant) Second Merit List Click Here
109XI Science (Non Grant) First Merit list Click Here
110XI Arts Third Merit List Click Here
111XI Commerce Third Merit list Click Here
112XI Science Third Merit List Click Here
113XI Arts Second Merit list Click Here
114XI Commerce Second Merit List Click Here
115XI Science Second Merit list Click Here
116B.Com. FY Second Merit List Click Here
117Important notice regarding UG Admission 2020-21Click Here
118XI Arts General Merit List Click Here
119XI Commerce General Merit ListClick Here
120XI Science General Merit List Click Here
121B.A./B.COM/B.Sc./B.Sc.(CS)/B.Sc.(BT) FIRST MERITLIST For Year 2020-21Click Here
122B.A./B.COM/B.Sc. GENERAL MERITLIST For Year 2020-21 Click Here
123XIth Class Registration date Extended For Year 2020-21Click Here
124For Admission Schedule B.A./B.COM/B.Sc. Click Here
125Registrations 2020-21Click Here
126Research Center Inspection Report Click Here
127XI Science ResultClick Here

Website Designed & Developed by Nitin A. Naik © 2021 Last Updated on For More Contact : 9112288851